Вход

Kvaliteedi-ja keskkonnapoliitika


Meie üldised kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted ning suunad määratakse ära üldise kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikaga, mille on heaks kiitnud ettevõtte juhtkond. Oma tegevuses lähtuvad töötajad heast tavast, standarditest ja tegutsevad vastavuses asjakohaste keskkonnaõigus- ja administratiivaktide  ning muude nõuetega. Meile on oluline rahulolev klient, täidame kõiki lepingulisi kliendinõueid. Töötame ja tegutseme keskkonnasäästlikult. Täidame kõiki meid puudutavaid seaduasandlikke akte.

Organisatsioonis rakendatav kvaliteedisüsteem tagab kliendi vajaduste täitmise, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standardite põhimõtete järgimise, seaduste rakendamise ja ettevõtte eesmärkide saavutamise.

 

Kvaliteedikäsiraamat.

 

home

 

home


BELSTROJ BALTIC OÜ 2012-2020